Skip content

Voor beroep vatbare beslissingen

Het College is bij uitsluiting bevoegd uitspraken te doen over beslissingen van organen (college van bestuur [cvb] / college van beroep voor de examens [CBE] ) van een instelling voor hoger onderwijs.

Het betreft onder andere de volgende beslissingen van het college van bestuur:

 • vrijstelling op grond van buitenlandse diploma’s
 • in- en uitschrijving voor een bachelor- of masteropleiding
 • inschrijving voor de postpropedeutische fase
 • terugbetaling collegegeld
 • financiële ondersteuning van studenten [profileringsfonds]
 • huis- en ordemaatregelen
 • iudicium abeundi

Het betreft onder andere de volgende beslissingen van het CBE:

 • examenzaken
 • toelating bachelor- en masteropleiding
 • examenfraude
 • bindend negatief studieadvies