Skip content

Awb art. 3:46

Zaak

2016/256/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem namens de domeinvoorzitter een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Media, Informatie en Communicatie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/236/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit van Amsterdam waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde om hem een bindend negatief studieadvies te geven, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/068/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Open Universiteit, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de commissie voor de examens c.q. de examinator van de cursus Formeel strafrecht met betrekking tot de beoordeling en waardering van tentamenvragen, deels niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond is verklaard.