Skip content

AWB art. 8:4 derde lid aanhef en onder b

Zaak

2017/155/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep tegen de weigering van de examencommissie om appellante vrijstelling te verlenen voor module 7: zorginnovatie in de praktijk, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/017/CBE

Beroep tegen de uitspraak van het CBE Fontys Hogescholen, waarbij het beroep van appellante tegen de beoordeling van het essay ten behoeve van de opleiding Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/016/CBE

Beroep tegen de uitspraak van het CBE Fontys Hogescholen, waarbij het beroep van appellante tegen de beoordeling van het Rapport Haalbaarheidsstudie ten behoeve van de minor Creativiteit i.k.v. opleiding Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, ongegrond is verklaard. Verzoek om beoordeling door een andere examinator.

Zaak

2017/006/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Fontys Hogescholen, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie de gevraagde herbeoordeling te weigeren, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/164/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellante tegen de nieuwe beoordeling van het research project I, ongegrond is verklaard

Zaak

2016/080.5/CBE

Beroep tegen beslissing CBE Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellante tegen de (her-)beoordeling van het onderdeel 'Privaatrecht in werking' van de masteropleiding Privaatrecht, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/055/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Rijksuniversiteit Groningen, waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling door de examinator van de Stage Research Project Cell biology, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/053/CBE

Beroep tegen de beslissing CBE van de Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellant tegen de herbeoordeling van zijn afstudeerwerkstuk, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/027/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Open Universiteit, waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling van de cursus Projectmanagement: inrichten van projecten met een onvoldoende, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/213/CBE

Beroep tegen beslissing van CBE Universiteit van Amsterdam , waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid om het vak Bacheloressay met een “zes” te beoordelen, ongegrond is verklaard.

Pagina's