Skip content

Awb art. 8:4 lid 3 onderdeelĀ b

Zaak

2017/099/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beoordeling van de (herkanste) eindopdracht, ongegrond is verklaard

Zaak

2016/113.5

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie dat hij de afstudeeropdracht niet mag afronden, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/128.5/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie het afstudeerwerk als onvoldoende te beoordelen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/007/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE Open Universiteit, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie inzake de beoordeling van het tentamen Selectiepsychologie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/092/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Maastricht University, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (BMW) het cijfer 7 toe te kennen voor de juniorstage, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/048.1

Verzoek om een voorlopige voorziening, inhoudende schorsing van de beslissing BNSA opdat verzoeker deel kan nemen aan een tentamen op 5 maart 2014, hangende de uitspraak van het College in zaak 2014/048.

Zaak

2013/263/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examinator het vak IK onvoldoende te beoordelen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2013/213/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Engineering,Design and Innovation hem een bindend negatief studieadvies te verstrekkjen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2013/167/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Technische Universiteit Delft, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examinator het schoolpracticum 2 als onvoldoend te beoordelen, ongegrond is verklaard.