Skip content

Awb art. 8:72 lid 3 aanhef en onderdeel b

Zaak

2017/099/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beoordeling van de (herkanste) eindopdracht, ongegrond is verklaard

Zaak

2017/056/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit Twente waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de opleidingsdirecteur TBK/IEM hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/131/CBE

Beroep tegen beslissing van CBE Hogeschool Utrecht, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie haar geen extra herkansing toe te kennen voor het afstudeertraject, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/058/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de weigering van de Examencommissie van de opleiding Aviation om te bevestigen dat appellant de propedeuse heeft behaald wegens het ontbreken van procesbelang, niet ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2015/304.5

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Rotterdam, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de directeur van de dienst Financiën & Studentenregistratie haar wegens het niet voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden niet in te schrijven voor het studiejaar 2015-2016, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/022.5

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing hem niet dan wel niet tussentijds in te schrijven, wederom ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/150

Beroep tegen de herziene beslissing van het CvB van de Vrije Universiteit Amsterdam, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van verweerder haar het vastgestelde instellingscollegegeld in rekening te brengen, ongegrond is verklaard.