Skip content

Awb: artikel 6:11

Zaak

2017/140

Beroep tegen de beslissing van de Radboud Universiteit Nijmegen waarbij het bezwaar van appellante tegen tegen de beslissing van de Commissie Decentrale Toelating Geneeskunde betreffende de toekenning van het rangnummer, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2017/129/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE NHL Hogeschool, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Opleiding Technische Bedrijfskunde hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2017/128

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering restitutie van het betaalde bedrag voor het pre masterprogramma te verlenen in verband met beëindiging van de inschrijving, wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2017/022/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie tweedegraads- en theologische opleidingen hem geen vrijstelling te verlenen voor het vak Massamedia en Communicatie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/226

Beroep tegen beslissing van de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van verweerder haar geen financiële compensatie toe te kennen omdat de aanvraag te laat is ingediend, wegens termijnoverschrijding, niet ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2016/150

Beroep tegen de beslissing van het hoofd Afdeling bestuurlijke en Juridische Zaken waarbij namens het college van bestuur de bezwaarschriften wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk zijn verklaard.

Zaak

2016/036.5

Beroep tegen de beslissing van de Universiteit Utrecht, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing hem wegens niet tijdige betaling van het collegegeld niet in te schrijven voor de opleiding geschiedenis, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/342/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Cluster Marketing de geldigheidsduur van zijn studieresultaten niet te verlengen, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2015/193.2

Verzet tegen de uitspraak van de Voorzitter van het College van 15 oktober 2015 waarbij het beroep van appellant niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2015/163/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE Hogeschool Rotterdam waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling in het kader van een toegekende second opinion betreffende de Cursus Vastgoedgame, ongegrond is verklaard.