Skip content

Awb artikel 6:22

Zaak

2017/139

Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering haar niet toe te laten tot tweede ronde van de decentrale selectie ten behoeve van de opleiding Geneeskunde, omgegrond is verklaard.

Zaak

2012/220.1 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Verzoek om een voorlopige voorziening tot dat is beslist in zaak CBHO 2012/220.

Zaak

2012/220/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE NHTV, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Academie voor Toerisme hem een bindend studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard