Skip content

Awb: artikel 8:81

Zaak

2017/211 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie om haar namens het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Rechtsgeleerdheid, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/211.1 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Verzoek tot een voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op beroep 2017/211/CBE.

Zaak

2017/076.1

Verzoek om een voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op het beroep 2017/076.

Zaak

2017/049.1/CBE

Verzoek om een voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op beroep CBHO 2017/049.

Zaak

2016/126

Beroep tegen de beslissing van Universiteit Utrecht waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van de Selectiecommissie Geneeskunde om haar niet te selecteren, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/126.1

Verzoek om een voorlopige voorziening, inhoudende dat vooruitlopend op een beslissing op het beroep 2016/126, verzoekster voorwaardelijk wordt toegelaten tot de opleiding Geneeskunde.

Zaak

2016/014.1

Verzoek om een voorlopige voorziening, inhoudende dat verzoeker kan deelnemen aan het onderwijs tot op zijn beroep, 2016/014, is beslist.

Zaak

2016/014

Beroep tegen de beslissing van CBE Hanzehogeschool Groningen waarbij het adm. beroep van appellant tegen de beslissing van de dean van het Instituut voor Rechtenstudiesom om, op advies van de examencommissie, hem een bindend negatief studieadvies voor de opleiding HBO-Rechten te geven , ongegrond is verklaard.

Pagina's