Skip content

Awb: artikel 8:86, eerste lid

Zaak

2017/211 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie om haar namens het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Rechtsgeleerdheid, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/211.1 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Verzoek tot een voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op beroep 2017/211/CBE.

Zaak

2016/126

Beroep tegen de beslissing van Universiteit Utrecht waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van de Selectiecommissie Geneeskunde om haar niet te selecteren, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/126.1

Verzoek om een voorlopige voorziening, inhoudende dat vooruitlopend op een beslissing op het beroep 2016/126, verzoekster voorwaardelijk wordt toegelaten tot de opleiding Geneeskunde.