Skip content

OER: art. 4.7

Zaak

2017/067/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Vrije Universiteit Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de weigering hem vrijstelling te verlenen voor het vak Godsdienstfilosofie van de opleiding Religiewetenschappen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/023/CBE

Beroep tegen het besluit van het CBE van de Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie om geen dispensatie te verlenen van het verstrijken van de geldigheidsduur van tentamens en studieresultaten alsmede tegen de weigering een diploma voor de ongedeelde opleiding te verstrekken, ongegrond is verklaard.