Skip content

OER art. 7.3

Zaak

2017/023/CBE

Beroep tegen het besluit van het CBE van de Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie om geen dispensatie te verlenen van het verstrijken van de geldigheidsduur van tentamens en studieresultaten alsmede tegen de weigering een diploma voor de ongedeelde opleiding te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/263/CBE

Beroep tegen beslissing van CBE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie HBO Rechten om hem geen extra herkansing toe te kennen voor het tentamen Spelling, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/095.5

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie haar een bindend negatief studieadvies voor de opleiding MER te verstrekken, ongegrond is verklaard.