Skip content

WHW art. 7.12b lid 2

Zaak

2017/157/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hanzehogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem een sanctie op te leggen wegens plagiaat, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/161/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie van het Domein Business, Finance & Law, haar wegens fraude uit te sluiten van de eerstvolgende herkansingsmogelijkheid van het tentamen criminologie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/070/CBE

Beroep tegen het besluit van het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie om een individueel studieplan vast te stellen als voorwaarde voor het verlengen van de geldigheidsduur van een tentamen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/033/CBE

Beroep tegen de uitspraak van het CBE Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie haar wegens fraude voor zes maanden uit te sluiten van tentamen- en toetsmogelijkheden voor de bacheloropleiding Politicologie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/014/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE Universiteit van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn onderzoeksverslag Fundamentele Rechten wegens plagiaat ongeldig te verklaren ongeldig te verklaren en hem gedurende een periode van twaalf maanden uit te sluiten van alle tentamens, examens en toetsen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/217/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Radboud Universiteit Nijmegen, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem wegens tentamenfraude voor een bepaalde periode de toegang tot het onderwijs en examens te ontzeggen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/180/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE van de Universiteit Maastricht, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences haar wegens plagiaat voor een periode van drie maanden uit te sluiten van deelname aan tentamens Geneeskunde, niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2014/110/CBE

Beroep tegen de uitspraak van het CBE van Hogeschool Inholland, waarbij het beroep tegen de beslissing van de examencommissie OLL dat op grond van plagiaat er geen cijfer voor de toets Beschrijvende Statistiek wordt vastgesteld, dat de desbetreffende onderwijseenheid opnieuw dient te worden gevolgd en dat appellante wordt uitgesloten van de eerstvolgende toets-kans, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/096

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar tegen de beëindiging van de inschrijving in verband met ernstige fraude, ongegrond is verklaard.

Pagina's