Skip content

WHW artikelĀ 7.8

Zaak

2017/087/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de weigering van de Examencommissie van het Instituut Financieel Management haar een propedeusegetuigschrift te vertrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/007/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Leiden waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie Communicatie en Human Resource Management haar een bindend negatief studieadvies voor de opleiding Communicatie te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2011/091

Beroep tegen de uitspraak van het CBE Stenden Hogeschool te Leeuwarden, waarbij het beroep tegen het besluit van de examencommissie OLB appellant geen certificaat te verstrekken dat hij de propedeuse heeft behaald, ongegrond is verklaard.