Skip content

Accreditatie

Zaak

2017/178/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Open Universiteit waarbij het administratief beroep van appellant tegen de inpassingsbeschikking van de Commissie voor de Examens/Commissie vrijstelling en toelating t.b.v. de wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/165/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Utrecht, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Instituut voor Veiligheid de geldigheidsduur van studieresultaten niet te verlengen, ongegrond is verklaard.