Skip content

Belangenafweging

Zaak

2017/220/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie om haar namens de decaan een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Aviation, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/060

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Rotterdam, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van de directeur van de dienst Financiën & Studentenregistratie haar wegens het niet tijdig voldoen aan de toelatingseisen niet in te schrijven voor het studiejaar 2015-2016, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/050.5/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Vrije Universiteit Amsterdam, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde de geldigheidsduur van tentamenresultaten niet te verlengen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/004

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Rotterdam, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de directeur van de dienst Financiën & Studentenregistratie hem wegens het niet voldoen aan de toelatingseisen niet in te schrijven voor het studiejaar 2015-2016, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/305

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Rotterdam, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de directeur van de dienst Financiën & Studentenregistratie hem wegens het niet voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden niet in te schrijven voor het studiejaar 2015-2016, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/303

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Rotterdam, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van de directeur van de dienst Financiën & Studentenregistratie haar wegens het niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden niet in te schrijven voor het studiejaar 2015-2016, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/304.5

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Rotterdam, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de directeur van de dienst Financiën & Studentenregistratie haar wegens het niet voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden niet in te schrijven voor het studiejaar 2015-2016, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/295/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Rotterdam, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de directeur Instituut voor Engineering en Applied Science haar een negatief voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/259

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Rotterdam, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing haar wegens het niet tijdig invullen van de digitale machtiging niet in te schrijven voor het studiejaar 2015-2016, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/214.5

Beroep tegen beslissing van CBE Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie HBO Rechten om haar geen extra herkansing toe te kennen voor het onderdeel Recht lezen, ongegrond is verklaard.

Pagina's