Skip content

Bevoegdheidsgebrek

Zaak

2017/139

Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering haar niet toe te laten tot tweede ronde van de decentrale selectie ten behoeve van de opleiding Geneeskunde, omgegrond is verklaard.

Zaak

2016/017/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de decaan Rotterdam School of Management hem een bindend negatief studieadvies voor de opleiding Bedrijfskunde te verstrekken, ongegrond is verklaard.