Skip content

Bronvermelding

Zaak

2017/157/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hanzehogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem een sanctie op te leggen wegens plagiaat, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/007/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van het Domein Communicatie, Media en Muziek de toets OND 2.2 ongeldig te verklaren en hem wegens fraude uit te sluiten van de eerstvolgende herkansingsmogelijkheid van het tentamen criminologie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/232/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem wegens fraude voor een bepaalde periode de toegang tot tentamens en examens te ontzeggen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/220/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem een sanctie wegens plagiaat op te leggen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/132/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie voor de opleiding Media & Entertainment Management de uitslag van de toets Onderzoekslijn 2.3 en Onderzoekslijn 2.4. ongeldig te verklaren en haar voor meerdere periodes uit te sluiten van deelname aan alle toetsen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/110/CBE

Beroep tegen de uitspraak van het CBE van Hogeschool Inholland, waarbij het beroep tegen de beslissing van de examencommissie OLL dat op grond van plagiaat er geen cijfer voor de toets Beschrijvende Statistiek wordt vastgesteld, dat de desbetreffende onderwijseenheid opnieuw dient te worden gevolgd en dat appellante wordt uitgesloten van de eerstvolgende toets-kans, ongegrond is verklaard.