Skip content

Croho

Zaak

2017/087/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de weigering van de Examencommissie van het Instituut Financieel Management haar een propedeusegetuigschrift te vertrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2013/091

Beroep tegen de beslissing van Universiteit van Amsterdam, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van verweerder haar een instellingscollegegeld in rekening te brengen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2012/221

Beroep tegen de beslissing van Universiteit Maatricht, waarbij het bezwaar van appellante haar het instellingscollegegeld in rekening te brengen, ongegrond is verklaard

Zaak

2012/146

Beroep tegen de beslissing van de Vrije Universiteit Amsterdam, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing haar het instellingscollegegeld op te leggen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2011/185

Beroep tegen het besluit van de Hogeschool INHolland waarbij het bezwaar van appellante tegen de vaststelling van het instellingscollegegeld na het behalen van een graad waaraan geen onderwijsbevoegdheid is verbonden, ongegrond is verklaard.