Skip content

Functiebeperking

Zaak

2017/114

Beroep tegen de beslissing van Universiteit van Amsterdam, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing haar niet toe te laten tot de vervolgprocedure van de decentrale selectie Geneeskunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/012/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Rijksuniversiteit Groningen, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examinator haar een vijf toe te kennen voor het onderdeel vakdidactiek, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/256/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem namens de domeinvoorzitter een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Media, Informatie en Communicatie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/248/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Rotterdam waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de directie van de Rotterdam Academy hem een negatief studieadvies met een bindende afwijzing te verstrekken voor het AD programma Accountancy, ongegrond is verklaard

Zaak

2016/221/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Technische Universiteit Delft waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Werktuigbouwkunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/183 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Beroep tegen de beslissing van CBE Christelijke Hogeschool Windesheim, waarbij het beroep van appellante tegen de weigering om haar tentamens in het buitenland te laten maken, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2016/131/CBE

Beroep tegen beslissing van CBE Hogeschool Utrecht, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie haar geen extra herkansing toe te kennen voor het afstudeertraject, ongegrond is verklaard.

Zaak

2011/201/CBE

Beroep tegen de uitspraak van het CBE van de Universiteit Maastricht, waarbij het beroep tegen de beslissing van de examencommissie Maastricht University of Business and Economics (SBE) appellant een negatief beoordeling voor het tentamen Managing ICT in a Global Environment te geven, ongegrond is verklaard.