Skip content

Herbeoordeling

Zaak

2017/229/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep tegen de afwijzende beslissing van de Examencommissie van de Willem de Kooningacademie op het verzoek tot herbeoordeling van het eindexamen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/216/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de afwijzende beslissing van de Examencommissie Erasmus MC op het verzoek tot herbeoordeling van het Bacheloressay, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/164/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het toelatingsonderzoek maatschappijwetenschappen in het kader van het colloquium doctumonderzoek, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/108/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep tegen de onvoldoende beoordeling van de scriptie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/102/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht waarbij het administratief beroep tegen (het handhaven van) de onvoldoende beoordeling van het praktijkgericht onderzoek (PGO), ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/093/CBE

Beroep tegen beslissing van CBE Erasmus universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de afwijzende beslissing van de examencommissie Rotterdam School of Management op het verzoek om een herbeoordeling van zijn masterthesis, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/057/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling en begeleiding van de afstudeeropdracht opleiding Informatica, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/017/CBE

Beroep tegen de uitspraak van het CBE Fontys Hogescholen, waarbij het beroep van appellante tegen de beoordeling van het essay ten behoeve van de opleiding Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/016/CBE

Beroep tegen de uitspraak van het CBE Fontys Hogescholen, waarbij het beroep van appellante tegen de beoordeling van het Rapport Haalbaarheidsstudie ten behoeve van de minor Creativiteit i.k.v. opleiding Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, ongegrond is verklaard. Verzoek om beoordeling door een andere examinator.

Zaak

2017/006/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Fontys Hogescholen, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie de gevraagde herbeoordeling te weigeren, ongegrond is verklaard.

Pagina's