Skip content

Hinderverklaring

Zaak

2018/040/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie om hem namens het bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Russische Studies, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/242/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de facultaire Examencommissie om hem namens het faculteitsbestuur een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/211 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie om haar namens het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Rechtsgeleerdheid, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/211.1 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Verzoek tot een voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op beroep 2017/211/CBE.

Zaak

2016/167/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem geen herkansingsmogelijkheid te bieden voor de onderwijseenheid Huwelijksvermogensrecht omdat niet aan de toelatingsvoorwaarden voor de desbetreffende onderwijseenheid is voldaan, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/253/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE van de Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Biologie, namens het bestuur van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, hem een bindend studieadvies voor de opleiding Biologie te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/246/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE van de Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie haar een negatief studieadvies te geven waaraan een afwijzing is verbonden, ongegrond is verklaard.