Skip content

Inschrijving met terugwerkende kracht

Zaak

2017/145

Beroep tegen de beslissing van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem met terugwerkende kracht uit te schrijven, ongegrond is verklaard

Zaak

2017/117

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Universiteit Delft, waarbij het bezwaar van appellant tegen de afwijzende beslissing van verweerder op het verzoek tot inschrijving met terugwerkende kracht per 1 september 2016 voor de opleiding Civiele Techniekongegrond is verklaard

Zaak

2015/063

Beroep tegen de beslissing van het CvB van de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van verweerder haar niet per 1 september in te schrijven voor het studiejaar 2014-2015, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/024

Beroep tegen de beslissing van Rijksuniversiteit Groningen, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van verweerder haar niet in te schrijven voor het studiejaar 2013-2014, ongegrond is verklaard.