Skip content

niet-ontvankelijkverklaring

Zaak

2017/129/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE NHL Hogeschool, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Opleiding Technische Bedrijfskunde hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2015/342/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Cluster Marketing de geldigheidsduur van zijn studieresultaten niet te verlengen, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2015/163/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE Hogeschool Rotterdam waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling in het kader van een toegekende second opinion betreffende de Cursus Vastgoedgame, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/140

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam voor zover het bezwaar van appellant tegen de beslissing om hem voor 2014 een bedrag in rekening te brengen voor onder meer de kosten van materialen en huur instrumentarium voor de opleiding tandheelkunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/136

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing om hem voor 2013 een bedrag in rekening te brengen voor onder meer de kosten van materialen en huur instrumentarium voor de opleiding tandheelkunde, niet ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2015/040

Beroep tegen de beslissing van Universiteit van Amsterdam, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van verweerder de inschrijving te beëindigen wegens het niet tijdig inleveren van een afstudeerverklaring, wegens termijnoverschrijding, niet-ontvankelijk is verklaard.