Skip content

Plagiaat

Zaak

2017/221/CBE

Beroep tegen de beslissingen van het CBE van Hogeschool Inholland waarbij de administratieve beroepen van appellante tegen de beslissingen van de examencommissie om het verzoek om een extra herkansing af te wijzen en om haar een sanctie op te leggen wegens plagiaat, ongegrond zijn verklaard.

Zaak

2017/157/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hanzehogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem een sanctie op te leggen wegens plagiaat, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/007/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van het Domein Communicatie, Media en Muziek de toets OND 2.2 ongeldig te verklaren en hem wegens fraude uit te sluiten van de eerstvolgende herkansingsmogelijkheid van het tentamen criminologie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/234/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie wegens een onregelmatigheid respectievelijk plagiaat de desbetreffende twee toetsen ongeldig te verklaren en appellante uit te sluiten van alle toetsen in de periode oktober en november 2016.

Zaak

2015/232/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem wegens fraude voor een bepaalde periode de toegang tot tentamens en examens te ontzeggen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/220/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem een sanctie wegens plagiaat op te leggen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/132/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie voor de opleiding Media & Entertainment Management de uitslag van de toets Onderzoekslijn 2.3 en Onderzoekslijn 2.4. ongeldig te verklaren en haar voor meerdere periodes uit te sluiten van deelname aan alle toetsen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/014/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE Universiteit van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn onderzoeksverslag Fundamentele Rechten wegens plagiaat ongeldig te verklaren ongeldig te verklaren en hem gedurende een periode van twaalf maanden uit te sluiten van alle tentamens, examens en toetsen, ongegrond is verklaard.