Skip content

procedurefouten

Zaak

2017/028/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Van Hall Larenstein Hogeschool waarbij het beroep van appellante tegen de onvoldoende beoordeling van de afstudeeropdracht (Thesis), ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/012/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Rijksuniversiteit Groningen, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examinator haar een vijf toe te kennen voor het onderdeel vakdidactiek, ongegrond is verklaard.

Zaak

2013/278

Beroep tegen de beslissing van Universiteit Twente, waarbij de klacht van appellant tegen verweerder, niet in behandeling is genomen.

Zaak

2013/277

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit Twente, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem geen restitutie collegegeld te verlenen, gegrond is verklaard met vernietiging van deze beslissing en doorzending van het verzoek aan Universiteit Twente.

Zaak

2013/276/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit Twente, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examinator zijn [herziene] paper met een 5 te beoordelen, ongegrond is verklaard.