Skip content

Propedeutisch examen

Zaak

2017/087/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de weigering van de Examencommissie van het Instituut Financieel Management haar een propedeusegetuigschrift te vertrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/087/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam, waarbij het beroep van appellantetegen de beslissing van de examencommissie de geldigheidsduur van tentamenresultaten niet te verlengen, ongegrond is verklaard

Zaak

2015/293/CBE

Beroep tegen de beslissing van College van Beroep voor de Examens Haagse Hogeschool, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing haar voor de opleiding Leraar Basisonderwijs een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.