Skip content

Stageverslag

Zaak

2017/108/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep tegen de onvoldoende beoordeling van de scriptie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/063/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep tegen de onvoldoende beoordeling van het stageverslag, ongegrond is verklaard.

Zaak

2013/092/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie Pedagogiek haar voor het vak stage dossier 3 het cijfer 1 te geven en in haar studentendossier de aantekening fraude op te nemen, ongegrond is verklaard.