Skip content

Verzoek

Zaak

2017/145

Beroep tegen de beslissing van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem met terugwerkende kracht uit te schrijven, ongegrond is verklaard

Zaak

2015/056.5/CBE

Beroep tegen de beslissing van de onderwijsdirecteur om afwijzend te beslissen op het verzoek tekeningen later in te mogen leveren, niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

1993/065

Beroep tegen de beslissing van Universiteit Utrecht, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van verweerder tot weigering het innen van colegegeldtermijnen achterwege te laten, ongegrond is verklaard

Zaak

2012/139

Beroep tegen de beslissing op bezwaar van de rijksuniversiteit Groningen, waarbij het bezwaar van appellante tegen het niet verlenen van een financiële ondersteuning uit het profileringsfonds, ongegrond is verklaard.

Zaak

2011/156

Beroep tegen het besluit van het CvB Hogeschool van Amsterdam, waarbij het bezwaar van appellante tegen het niet inschrijven met terugwerkende kracht op de grond dat niet is voldaan aan van artikel 4:6 Awb niet-ontvankelijke is verklaard.