Skip content

Vooringenomen

Zaak

2017/108/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep tegen de onvoldoende beoordeling van de scriptie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/263/CBE

Beroep tegen beslissing van CBE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie HBO Rechten om hem geen extra herkansing toe te kennen voor het tentamen Spelling, ongegrond is verklaard.