Skip content

website

Zaak

2017/155/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep tegen de weigering van de examencommissie om appellante vrijstelling te verlenen voor module 7: zorginnovatie in de praktijk, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/219.5/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit Maastricht, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van besluit van de toelatingscommissie van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences hem niet toe te laten tot de masteropleiding Geneeskunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/202

Beroep tegen de beslissing van de Radboud Universiteit Nijmegen, voorzover het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de Commissie Decentrale Toelating Geneeskunde betreffende de toekenning van het rangnummer, ongegrond is verklaard.