Correspondentieadres

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Postbus 16137
2500 BC Den Haag

Voor post kunt u uitsluitend dit postbusnummer gebruiken. Voor expreszendingen en het persoonlijk afgeven van stukken tijdens kantooruren (08.30 uur - 17.00 uur):

Oranjestraat 15
2514 JB  Den Haag

info@cbho.nl

Telefoon: (070) 426 4800
Fax: (070) 427 4385
 

Bezoekadres

p/a Raad van State
Kneuterdijk 22
2514 EN Den Haag