Jaarverslag CBHO 2008

Het jaarverslag van het College als rechterlijke organisatie heeft meerdere functies. Een interne functie: het laten zien hoe het werk verloopt. Wat gaat goed en wat kan beter. Daarnaast een externe functie: verantwoording afleggen over de resultaten van het werk. Daarnaast bevat het verslag feitelijke informatie als aanvulling op die op de website. Download hieronder het jaarverslag van 2008.