Procesregels

Het College van Beroep voor het hoger onderwijs te Den Haag heeft regels opgesteld met het oog op het verschaffen van duidelijkheid over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het in de Awb opgenomen procesrecht. Algemeen uitgangspunt is het streven naar een zo kort mogelijke gemiddelde behandelduur van aanhangige beroepszaken.