Skip content

Format beroepschrift

Een student kan in beroep gaan als hij het niet eens is met een beslissing van het college van bestuur van de universiteit of de hogeschool dan wel met een beslissing van het College van beroep voor de Examens (CBE).

Downloads