Skip content

Jaarverslag

Het jaarverslag van het College als rechterlijke organisatie heeft meerdere functies. Een interne functie: het laten zien hoe het werk verloopt. Wat gaat goed en wat kan beter. Daarnaast een externe functie verantwoording afleggen over de resultaten van het werk. Daarnaast bevat het verslag feitelijke informatie als aanvulling op die op de website.

Downloads