Over het CBHO

Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een onafhankelijk rechtscollege. Een student aan een hogeschool of universiteit kan bij het CBHO in beroep gaan als hij het niet eens is met een beslissing van zijn onderwijsinstelling. Het CBHO legt zijn oordeel over de zaak neer in een uitspraak. Tegen die uitspraak is geen hoger beroep meer mogelijk.

Het CBHO wordt gevormd door twaalf rechters. Zij worden ondersteund door de secretaris, de waarnemend secretarissen en bureaumedewerkers.

Voorzitter

 • mr. C.J. Borman

Overige leden

 • mr. E.J. Daalder (plv. voorzitter)
 • mw. mr. W.D.M. van Diepenbeek
 • mr. dr. J.Th. Drop
 • mr. G.M.H. Hoogvliet
 • mw. mr. dr. A.J.C. de Moor - van Vugt
 • mw. prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick
 • mr. J.D. Streefkerk
 • mw. mr. H. Troostwijk
 • mr. N. Verheij
 • mr. B.P. Vermeulen

Secretaris

 • mw. mr. M.H.G.M. van Fessem (tot 01-06-2022)
 • mr. T. Hartsuiker (vanaf 01-06-2022)

Waarnemend secretarissen

 • mw. mr. R. Grimbergen
 • mr. T. Hartsuiker
 • mr. D.T. van der Leek
 • mr. M.L.M van Loo
 • mw. mr. F.S.N. Nasrullah-Oemar
 • mw. mr. M.A. Nieuwenhuizen
 • mr. M. Rijsdijk
 • mr. Y. Soffner          

Medewerkers

 • mw. B. le Duc-van Gils
 • mw. mr. L.J.A. van Gils
 • mw. Y. Rog-de Bruin