Klachtenregeling CBHO

Klachten over gedragingen van rechters, (waarnemend) secretaris(sen), of medewerkers van het CBHO kunnen schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van het CBHO. Klachten worden afgehandeld volgens onderstaande klachtenregeling. Het is niet mogelijk om een klacht in te dienen over de inhoud van een uitspraak.