Skip content

Collegegeld

Zaak

2018/065

Beroep tegen de weigering om collegegeld te restitueren na een voortijdige beëindiging van de inschrijving voor de Premaster Bestuurskunde.

Zaak

2018/037

Beroep tegen de beslissing van De Haagse Hogeschool waarbij het bezwaar van appellant tegen de (hoogte van) het instellingscollegegeld, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/210

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem in te schrijven voor het studiejaar 2017-2018, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/142

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Van Hall Larenstein waarbij het bezwaar van appellante tegen de verschuldigdheid van het hogere tarief instellingscollegegeld, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/128

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering restitutie van het betaalde bedrag voor het pre masterprogramma te verlenen in verband met beëindiging van de inschrijving, wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2017/081

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van Avans Hogeschool waarbij het bezwaar van appellant tegen de afwijzende beslissing van de TWK-commissie op het verzoek de inschrijving met tergwerkende te beëindigen en het collegegeld te restitueren, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/259

Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Tilburg waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing om haar niet vrij te stellen van het betalen van collegegeld voor het collegejaar 2015-2016, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/181/CBE

Beroep tegen beslissing van CBE Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie haar geen extra herkansing toe te kennen voor het onderdeel Landelijke Kennistoets (LKT), ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/111

Verzoekschrift tot toekenning van schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen door het college van bestuur van de Universiteit Leiden.

Zaak

2016/073

Beroep tegen het besluit van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem uit te schrijven per 18-9-2015 en hem per die datum te ontheffen van de verplichting tot het betalen van collegegeld, ongegrond is verklaard.

Pagina's