Skip content

Fraude

Zaak

2018/108/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Tilburg waarbij het administratief beroep tegen de beslissing van de Examencommissie van de Tilburg School of Economics and Management dat geen beoordeling wordt vastgesteld voor het tentamen Research Skills en appellant wordt uitgesloten van de eerstvolgende tentamengelegenheid voor dat onderdeel, ongegrond wordt verklaard.

Zaak

2018/014/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Vrije Universiteit Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing hem een sanctie wegens fraude op te leggen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/253/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie om wegens fraude het resultaat van de onderwijseenheid VP-PRAK2VT-1-16 ongeldig te verklaren en haar uit te sluiten van de eerstvolgende toetsgelegenheid, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/157/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hanzehogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem een sanctie op te leggen wegens plagiaat, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/137/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de (voorzitter) van de Examencommissie Instituut voor Bedrijfskunde waarbij sancties zijn opgeleged wegens vermeende fraude, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/136/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de (voorzitter) van de Examencommissie Instituut voor Bedrijfskunde waarbij sancties zijn opgeleged wegens vermeende fraude, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/124/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep tegen de beslissing van de Examencommissie Geneeskunde om het tentamen Voortplanting en ontwikkeling ongeldig te verklaren en appellante te verwijzen naar de Commissie Professioneel Gedrag wegens geconstateerde fraude bij de inschrijving voor dat tentamen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/092/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep tegen de beslissing van de examencommissie van het Domein Gezondheid, Welzijn en Sport om het resultaat van de toets Ervaringsuren 5 ongeldig te verklaren en appellante uit te sluiten van alle toetsen in twee periodes, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/073

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van het Instituut voor Financieel Management om een maatregel op te leggen wegens vermeende fraude, deels ongegrond is verklaard.

Pagina's