Skip content

Graad

Zaak

2017/178/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Open Universiteit waarbij het administratief beroep van appellant tegen de inpassingsbeschikking van de Commissie voor de Examens/Commissie vrijstelling en toelating t.b.v. de wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/194

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit waarbij het bezwaar van appellant tegen de hoogte van het verschuldigde instellingscollegegeld ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/048

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland waarbij het bezwaar van appellante tegen de hoogte van het verschuldigde instellingscollegegeld ongegrond is verklaard.

Zaak

2010/043.1

Verzoekster tegen Hogeschool Rotterdam