Skip content

WHW artikel 7.8b

Zaak

2018/029/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing om haar namens de decaan een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding politics, Psychology, Law & Economics, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/230/CBE

Casusomschrijving: BNSA

Zaak

2017/227/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening om hem namens de decaan een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/226/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, gegrond is verklaard, voor zover de Examencommissie is opgedragen een nieuwe beslissing te nemen.

Zaak

2017/220/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie om haar namens de decaan een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Aviation, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/211 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie om haar namens het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Rechtsgeleerdheid, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/211.1 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Verzoek tot een voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op beroep 2017/211/CBE.

Zaak

2017/195/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van het Domein Business, Finance &Law hem voor de opleiding AD Bedrijfseconomie VT een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard

Zaak

2017/095/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de opleiding Communication and Multimedia Design om in verband met geconstateerde fraude het tentamen Inleiding Programmeren ongeldig te verklaren en appellant uit te sluiten van de herkansing, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/071/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Utrecht waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie Instituut Archimedes, Faculteit Educatie haar een bindend negatief studieadvies te geven, ongegrond is verklaard.

Pagina's