Skip content

Minnelijke schikking

Zaak

2017/156

Beroep tegen de beslissing van de TUD waarbij het bezwaar van appellant tegen de gedeeltelijke afwijzende beslissing op het verzoek om financiële ondersteuning in verband met studievertraging, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/108/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep tegen de onvoldoende beoordeling van de scriptie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/102/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht waarbij het administratief beroep tegen (het handhaven van) de onvoldoende beoordeling van het praktijkgericht onderzoek (PGO), ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/063/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep tegen de onvoldoende beoordeling van het stageverslag, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/062/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Arnhem en Nijmegen, waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling van het eindassessment wegens niet verschoonbare termijnoverschrijding, niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2017/057/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling en begeleiding van de afstudeeropdracht opleiding Informatica, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/014/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Vrije Universiteit, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Faculteit der Tandheelkunde de geldigheidsduur van tentamenresultaten/behaalde studiepunten niet te verlengen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/189/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van het domein Business, Finance en Law hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/177/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van het Domein, opleiding Business Studies , hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Pagina's