Skip content

studentendecaan

Zaak

2017/236/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie om haar namens de decaan een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Media, Informatie en Communicatie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/195/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van het Domein Business, Finance &Law hem voor de opleiding AD Bedrijfseconomie VT een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard

Zaak

2017/165/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de directeur van de deeltijdopleiding Management Economie en Recht (MER DT) hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/071/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Utrecht waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie Instituut Archimedes, Faculteit Educatie haar een bindend negatief studieadvies te geven, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/256/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem namens de domeinvoorzitter een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Media, Informatie en Communicatie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/254/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Avans Hogeschool waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Academie voor Gezondheidszorg hem een bindend negatief studieadvies voor de opleiding Verpleegkunde te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/241/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie Geneeskunde haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/232/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de directeur van de opleiding Business IT & Management haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/231/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Rotterdam waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing hem voor de opleiding Fysiotherapie een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard

Pagina's