Skip content

Herkansing

Zaak

2018/067/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep van appellant tegen de afwijzende beslissing van de examencommissie op het verzoek om een extra herkansing voor vier schriftelijke tentamens, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/035/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Marnix Academie waarbij het administratief beroep van appellante tegen de weigering van de examencommissie haar een extra herkansing (inlevermogelijkheid) op grond van persoonlijke/bijzondere omstandigheden te geven, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/245/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie om haar namens de decaan van de Erasmus School of Law een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/238/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellanten tegen de vaststelling van de beoordeling van de case review door de examinator, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/237/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellanten tegen de vaststelling van de beoordeling van de case review door de examinator, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/221/CBE

Beroep tegen de beslissingen van het CBE van Hogeschool Inholland waarbij de administratieve beroepen van appellante tegen de beslissingen van de examencommissie om het verzoek om een extra herkansing af te wijzen en om haar een sanctie op te leggen wegens plagiaat, ongegrond zijn verklaard.

Zaak

2017/226/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, gegrond is verklaard, voor zover de Examencommissie is opgedragen een nieuwe beslissing te nemen.

Zaak

2017/181/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van de Faculteit Gezondheid om de gemaakte herkansing niet te beoordelen omdat appellant niet voor dat tentamen stond ingeschreven, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/042/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie Instituut voor Bedrijfskunde hem een laatste herkansingsmogelijkheid te bieden voor het afstudeerproject, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/108/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep tegen de onvoldoende beoordeling van de scriptie, ongegrond is verklaard.

Pagina's