Skip content

Beoordeling

Zaak

2018/121/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Open Universiteit waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het tentamen Inleiding bestuursrecht, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/107/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Saxion Hogeschool waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beoordeling van de thesis/weigering herbeoordeling, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/087/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Open Universiteit waarbij het administratief beroep van appellante tegen de (onvoldoende) beoordeling van de cursus Bachelorthesis, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/086/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmusuniversiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examinator om geen cijfer toe te kennen voor het mastervak Onderzoekspracticum, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/075/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het co-schap interne geneeskunde en tegen de beslissing van de Examencommissie Geneeskunde om de serie 2 co-schappen ongeldig te verklaren, niet-ontvankelijk respectievelijk ongegrond zijn verklaard.

Zaak

2018/056/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de afstudeercommissie om het afstudeerwerk met een onvoldoende te beoordelen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/053/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Open Universiteit waarbij het beroep van appellant tegen de beoordeling van het tentamen goederenrecht ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/050/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beoordeling van haar scriptie ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/051/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Radboud Universiteit Nijmegen waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van het tentalen Privaatrecht deel A, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/045/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep tegen de beoordeling van de Cursus Professionele Ontwikkeling 3B en de afwijzende beslissing om zonder voldoende beoordeling van de stage een minor te mogen volgen, ongegrond is verklaard.

Pagina's