Skip content

Gelijkheidsbeginsel

Zaak

2017/238/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellanten tegen de vaststelling van de beoordeling van de case review door de examinator, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/237/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellanten tegen de vaststelling van de beoordeling van de case review door de examinator, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/139

Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering haar niet toe te laten tot tweede ronde van de decentrale selectie ten behoeve van de opleiding Geneeskunde, omgegrond is verklaard.

Zaak

2017/111

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Vrije Universiteit, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing haar niet toe te laten tot de tweede ronde van de decentrale selectie voor de opleiding Geneeskunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/085

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Universiteit Leiden waarbij het bezwaar van appellante tegen de wijze waarop de het Reglement decentrale selectie Geneeskunde is toegepast, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/036/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep tegen de beoordeling van het vak strafrecht, ongegrond is verklaard. Tevens verzoek schadevergoeding.

Zaak

2016/250/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Van Hall Larenstein waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie BNB/T&L/LWM appellant een bindend negatief studieadvies voor de opleiding Bos- en natuurbeheer te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/230/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van het Domein Business, Finance en Law, hem voor de opleiding Business Studies een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard

Zaak

2016/098/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de directeur van het Domein Management, Finance en Recht, opleiding HBO Rechten, haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Pagina's