Skip content

Hardheidsclausule

Zaak

2017/245/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie om haar namens de decaan van de Erasmus School of Law een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/203/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Erasmus School of Law om aan hem namens de --- een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/145

Beroep tegen de beslissing van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem met terugwerkende kracht uit te schrijven, ongegrond is verklaard

Zaak

2017/103.5

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Vrije Universiteit, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing haar niet toe te laten tot de tweede ronde van de decentrale selectie voor de opleiding Geneeskunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/069/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie FSW hem niet toe te laten tot het masterscriptietraject, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/066.5/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de afwijzende beslissing van de Examencommissie Geneeskunde op het verzoek tot verlenging van de geldigheidsduur van eerder behaalde tentamenresultaten te verlengen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/049.1/CBE

Verzoek om een voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op beroep CBHO 2017/049.

Zaak

2016/260/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam, waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen om zijn verlengingsverzoek geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens af te wijzen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/251

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, waarbij het bezwaar van appellant tegen de voorwaarden betreffende de hoogte van het verschuldigde instellingscollegegeld, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/237

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van Hogeschool Van Hall Larenstein waarbij het bezwaar van appellante tegen de hoogte van het verschuldigde instellingscollegegeld ongegrond is verklaard.

Pagina's