Skip content

Motivering

Zaak

2017/099/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beoordeling van de (herkanste) eindopdracht, ongegrond is verklaard

Zaak

2017/066.5/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de afwijzende beslissing van de Examencommissie Geneeskunde op het verzoek tot verlenging van de geldigheidsduur van eerder behaalde tentamenresultaten te verlengen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/256/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem namens de domeinvoorzitter een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Media, Informatie en Communicatie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/024/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Artez Hogeschool voor de kunsten waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie om wegens fraude de resultaten van de desbetreffende vakken alsmede van alle propedeuse vakken ongeldig te verklaren, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/263/CBE

Beroep tegen beslissing van CBE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie HBO Rechten om hem geen extra herkansing toe te kennen voor het tentamen Spelling, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/255/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van het Domein Business, Finance & Law, opleiding Human Resource Management, hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/240/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem namens de domeinvoorzitter een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Oefentherapeut-Mensendieck, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/180

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Inholland waarbij het bezwaar tegen de beslissing van verweerder, voor zover het verzoek om noodsteun niet is toegewezen.

Zaak

2015/167/CBE

Beroep tegen de beslissing AC 1503 12467 van het College van Beroep van de Examens van de Universiteit van Amsterdam.

Zaak

2015/104

Beroep tegen de herziene beslissing van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht waarbij het bezwaar van appellante tegen de verschuldigdheid van het instellingscollegegeld ongegrond is verklaard.

Pagina's