Skip content

Propedeutische fase

Zaak

2017/087/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de weigering van de Examencommissie van het Instituut Financieel Management haar een propedeusegetuigschrift te vertrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/056/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit Twente waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de opleidingsdirecteur TBK/IEM hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/247

Beroep tegen de beslissing van CBE van Hogeschool Van Hall Larenstein waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Bos- en Natuurbeheer om hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/087/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam, waarbij het beroep van appellantetegen de beslissing van de examencommissie de geldigheidsduur van tentamenresultaten niet te verlengen, ongegrond is verklaard

Zaak

2015/295/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Rotterdam, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de directeur Instituut voor Engineering en Applied Science haar een negatief voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/278/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/261/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de directeur van het Domein Creative Business haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/064/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Christelijke Hogeschool Windesheim waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie BMR domein Business Media en Recht haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/023/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2010/079CBE

Beroep tegen de uitspraak van het CBE van de Hogeschool Zeeland, waarbij het beroep tegen de beslissing appellant een negatief bindend studieadvies te geven, ongegrond is verklaard.

Pagina's