Skip content

Schadevergoeding

Zaak

2017/233/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Fontys Hogescholen waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie van de opleiding Godsdienst – Pastoraal Werk van de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing betreffende de onvoldoende beoordeling van een stage en de daaruit voortvloeiende verplichting om aanvullend extra vakken van het nieuwe curriculum af te ronden, ongegrond verklaard is.

Zaak

2017/190

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar tegen de hoogte van het verschuldigde instellingscollegegeld, deels gegrond is verklaard. Tevens verzoek schadevergoeding.

Zaak

2017/187

Verzoek om schadevergoeding van de Hogeschool Utrecht in verband met studievertraging bij het afstuderen.

Zaak

2017/178/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Open Universiteit waarbij het administratief beroep van appellant tegen de inpassingsbeschikking van de Commissie voor de Examens/Commissie vrijstelling en toelating t.b.v. de wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/104/CBE

Verzoek om schadevergoeding naar aanleiding van beslissing CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep gegrond verklaard is.

Zaak

2017/096/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus universiteit Rotterdam waarbij het verzoek van appellante tot verlenging van de geldigheidsduur, wegens het te laat indienen van de beroepsgronden, niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2017/041

Aansprakelijkheidsstelling studievertraging/verzoek schadevergoeding naar aanleiding van afwijzende beslissing op eerder ingediende aansprakelijkheidsstelling in verband met een aangepaste norm voor een bindend negatief studieadvies.

Zaak

2017/075/CBE

Verzoek om schadevergoeding wegens studievertraging ten gevolge van een onrechtmatig besluit van de Hogeschool van Amsterdam.

Zaak

2017/036/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep tegen de beoordeling van het vak strafrecht, ongegrond is verklaard. Tevens verzoek schadevergoeding.

Zaak

2017/039.5/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissingen van de examencommissie Instituut voor Lerarenopleidingen het tentamen ENSG1B02X wegens fraude ongeldig te verklaren en appellant uit te sluiten van de tentamens Syntax 1, Grammar 1, Phonetics 1, Vakdidactiek/Helpdesk; Effectief leren en dir. instructie alsmede Arrangeren digitaal leermateriaal, ongegrond is verklaard.

Pagina's